THE GOOD TALENTS

The Good Talents bedriver utbildningsprogram och workshops i ledarskap och entreprenörskap för unga talanger, och mentors- samt coachningsutbildningar för företag.

Våra program utgår från olika moduler som kan genomföras var och en för sig, eller som ett sammanhängande program.

VISION

Vår vision är att skapa en global rörelse av stärkta unga talanger som driver positiva förändringsprocesser i sina liv och i sina lokalsamhällen.

VI VILL:

MODULER


HELGUTBILDNINGAR

Vi stöttar ungdomar att utveckla sin ledarskaps- och entreprenör- skompetens under fyra utbildningshelger där de får kunskap och verktyg för att kunna genomföra en samhällsförändrande idé. Varje helg fokuserar på specifika teman som görs levande och inspire- rande av utvalda föreläsare och workshopledare. Under helgerna utvecklar deltagarna en egen idé, som ytterligare kan utvecklas under den efterföljande idétävlingen.

IDÈTÄVLING

En central del i Talents är en intensiv idétävling. Under tävlingen får deltagarna djupdyka i sina idéer. Till sin hjälp har de ett 30-tal coacher och experter från näringsliv, civilsamhälle och ofentlig sektor, som stöttar deras idéutvecklingsprocess. Detta möte är ett av de viktigaste inslagen i tävlingen och unikt i sitt slag. Deltagar- na pitchar sedan sina idéer inför en jury. Arrangemanget avslutas med prisutdelning och mingel med alla deltagare och samarbets- partners. Oavsett förkunskaper genomgår alla deltagare en otrolig utvecklingsprocess under tävlingen, de lär sig jobba under press och utvecklar både sitt ledarskap och entreprenörskap.


MENTORSKAPSPROGRAM

Varje lag som har utvecklat en idé inom ramen för utbildningshel- gerna och/eller tävlingen erbjuds en mentor som stöttar dem under en termin.

SUMMER TALENTS

Summer Talents är ett sommarjobb som ungdomarna själva skapar. Under ett antal sommarveckor får deltagarna coachning och stöd att utveckla och genomföra sin idé som sitt sommarjobb. Summer Talents kan antingen genomföras som fristående modul, eller i direkt anslutning till utbildningsåret.

THE GOOD TALENTS I MEDIA

SAMARBETSPARTNERS