THE GOOD TALENTS

Vi idenitifierar, stärker och lyfter unga talanger vars kapacitet och resurser ännu inte har synliggjorts. Vi driver program i ledarskap och socialt entreprenörskap för unga i områden där det finns en enorm outnyttjad potential - samtidigt som arbetslösheten är hög.

BLI PARTNER

The Good Talents genomsyras av mötet mellan unga talanger och representanter från våra samarbetsorganisationer som deltar som mentorer, rådgivare, jury och föreläsare. Samverkansmodellen bygger broar mellan ungdomar och näringsliv, ofentlig sektor och civilsamhället. Vi skapar en win-win situation för unga och de vuxna möjliggörarna. Detta borgar för ökad kompetens, och öppnar för nya unga talanger och ökad kreativitet i arbetslivet.