THE GOOD TALENTS

Vi identifierar, stärker och lyfter unga talanger vars kapacitet och resurser ännu inte har synliggjorts. Vi driver program i ledarskap och socialt entreprenörskap i områden där det finns en enorm outnyttjad potential - samtidigt som arbetslösheten är hög.

BLI PARTNER

Vår verksamhet genomsyras av mötet mellan unga talanger och vuxna möjliggörare - vi bygger broar mellan ungdomar och näringsliv, ofentlig sektor och civilsamhället. Vi vill bredda bilden av vem som ses som en talang och var vi letar när nya talanger rekryteras, för att på sikt bidra till en ökad mångfald i svenska organisationer och företag.