STUDIESKEPPET VINNARE AV 48-TIMMARSTÄVLINGEN
8 December, 2015
SOCIALT ENTREPRENÖRSKAP SOM SOMMARJOBB
16 August, 2016

Titel: Youth as ‘agents for change’?: A longitudinal case study of a sustainable development education programme examining its contributions towards social and environmental sustainability.

Under programåret 2015-2016 var vårt program i Botkyrka ämne för Masterstudenten Amanda Midhamre som studerar hållbar utveckling på Edinburg University i Skottland. Hennes examensarbete undersökte om, och hur Expedition Botkyrka bidrar till social och ekologisk hållbarhet. Under sex månader gjorde genomfördes totalt tolv enkäter och 22 intervjuer med nuvarande och tidigare deltagare, samt rådgivare från 48-timmarstävlingen 2015.

Arbete visar tydligt att Expedition Botkyrka bidrar och ökar både social och ekologisk hållbarhet, främst social hållbarhet och huvudsakligen på individuell nivå. Uppsatsen sätter stor tyngd på vikten av att involvera ungdomar i bestlutsfattningsmiljöer och hävdar att den yngre generationen är instrumental i att implementera hållbarhetsprinciper på lokal nivå. Expedition Botkyrka visar att om man ger ungdomar stöd, verktyg och tillit ökar det ungdomars tro på sig själva och sin egen förmåga att förändra and bidra till positiv utveckling. Rapporten bevisar att efter Expedition Botkyrka deltar fler ungdomar i beslut kring deras lokalitet och fler bidrar med idéer för att skapa ett hållbarare samhälle, något som ytterst få gjorde innan de deltog i programmet. Programmet tyder även starkt på en ökad förståelse kring hållbar utveckling och dess förmåga att uppmuntra till hållbarare vanor. Utifrån detta dras slutsatsen att ungdomars involvering är av yttersta vikt för att stärka demokratin och för att bidra till ett hållbarare samhälle.  Expedition Botkyrka visar även att utbildning inom hållbarhet är ett viktigt medel för att gynna hållbar utveckling.

Rapporten fick ett pris från University of Edinburghs Department for Social Responsibility and Sustainability (SRS) för dess bidrag till att öka kunskap kring utbildning inom hållbar utveckling och för insikterna kring den potential som finns i att involvera unga i beslutsfattningsmiljöer och dess positiva effekt på hållbara lösningar.

SRS Motivering lyder:

‘The topic of education for sustainable development is clearly key to SRS. This dissertation analyses a specific case of youth participation and the potential for young people to act as agents of change. The focus on young people’s involvement in decision making is important. The case is well analysed, and the dissertation is well structured and written.’

Länk till rapporten:

https://www.dropbox.com/s/y5c8er2bja6esea/SD_Dissertation_EB_AM.docx?dl=0
Vi på The Good Talents är väldigt glada att Amanda Midhamre valde att skriva sin disertation om oss, och vi har gladeligen tagit del av många fängslande berättelser och resultat som vårt utbildningsprogram lett till!