SOCIALT ENTREPRENÖRSKAP SOM SOMMARJOBB
16 August, 2016
VI SÖKER ENGAGERADE RÅDGIVARE TILL IDÉTÄVLING
10 November, 2016

Imorgon, den 21 oktober på Kungliga Myntkabinettet träffar talanger från Botkyrka toppar från näringslivet för att prata mångfald på arbetsmarknaden. Syftet: föra samman personer från olika delar av samhället för att skapa intressanta erfarenhetsutbyten, motverka fördomar och skapa ökad förståelse för ungdomars situation.

Vi ser att många ungdomar som växer upp i Botkyrka saknar ett nätverk för att ta sig in på arbetsmarknaden, och näringslivet saknar ett nätverk för att komma i kontakt med den mångfald av kompetens och kreativitet som finns i ytterstadsområden. Genom möten vill vi synliggöra och lyfta fram talanger från dessa områden i ett sammanhang där ungdomar både får träffa och får arbeta tillsammans med potentiella framtida arbetsgivare, säger Sandra Kinnaman Nordström, grundare och programansvarig på The Good Talents.

Mångfald, det vill säga spridning av exempelvis ålder, kön, bakgrund, religion, är viktig för att arbetsplatser och företag ska fortsätta utvecklas och skapa långsiktig lönsamhet. Därför arrangerar Alumni, ledande aktör i Norden inom ledarutveckling och ledarförsörjning, tillsammans med det sociala företaget The Good Talents en unik workshop. Här får ungdomar från ledarskapsprogrammet The Good Talents i Botkyrka träffa särskilt utvalda ledare ifrån Alumnis seniora nätverk med intresse för dessa frågor, däribland HR-chefer på stora börsbolag, för att utbyta perspektiv och  tillsammans utveckla lösningar och idéer. Målet är att skapa ömsesidig förståelse för varandras perspektiv, samt skapa fler affärsidéer och arbetsplatser för ungdomar, speciellt från marginaliserade områden i vårt samhälle.

De flesta företag idag  säger sig verka för mångfald, däremot är det tveksamt om det får någon stor effekt. Ett flertal studier visar att bolagen kan visa upp bättre siffror på sista resultatraden om mångfald premieras. I fjol släppte exempelvis den globala McKinseyrapporten ”Why Diversity Matters” som visar att företag med större mångfald har bättre finansiell avkastning än jämförbart branschindex.

På Alumni har vi som ledande aktör inom ledarförsörjning ett ansvar och en stor möjlighet att utveckla individer, organisationer och samhället i stort genom att skapa mötespunkter av detta slag. The Good Talents är ett innovativt, spännande och behjärtansvärt exempel på en organisation vi verkligen vill synliggöra och stötta, säger Tobias Eklund, initiativtagare till samarbetet och Partner på Alumni.

Workshopen kommer att hållas den 21 oktober på Kungliga Myntkabinettet klockan 07.30 till 09.30.

Vill du veta mer? Besök https://inspirationsfrukost.confetti.events. Där kan du ställa frågor direkt till arrangörerna och få ytterligare information om workshopen.

Om The Good Talents

The Good Talents identifierar, stärker och lyfter unga talanger i områden med hög ungdomsarbetslöshet. De arbetar med ledarskap och entreprenörskap som verktyg för att främja integration, och motverka utanförskap.

Om Alumni

Vår vision är att göra skillnad genom att utveckla ledare som gör våra uppdragsgivare mer framgångsrika och vårt samhälle bättre att arbeta, verka och leva i. Vi är ett ledande och innovativt konsultföretag inom ledarskapsutveckling och ledarförsörjning och har under tjugofem års tid utvecklat verktyg och tjänster för att stärka våra klienters organisationer.

Genom ett samlat utbud som sträcker sig från executive search och leadership consulting till tjänster specifikt riktade till bolagsstyrelser skapar vi förutsättningar för våra klienters affärsframgång. Vi är ett värderingsstyrt bolag som med stor passion agerar som rådgivare för att lösa våra klienters ledarutmaningar.

För mer information, besök gärna www.alumniglobal.com

Kontakt

Sandra Kinnaman Nordström, The Good Talents,

tel: 070 793 66 99, sandra@thegoodtalents.com

www.thegoodtalents.com

 

Tobias Eklund, Alumni

tel:  070 355 17 21, tobias.eklund@alumniglobal.com

www.alumniglobal.com