THE GOOD TALENTS BOTKYRKA SÖKER PROJEKTLEDARE
14 May, 2017
PROJEKTKOORDINATOR TILL BANBRYTANDE SATSNING FÖR ENSAMKOMMANDE
18 September, 2017

Våren 2017 gjorde The Good Talents en pilotsatsning i Skåne, som utformats och genomförts i samarbete med Bromölla kommun, där vi sammanförde ensamkommande med ungdomar från lokalsamhället och medarbetare på Bromöllabolagen. Kommunstyrelsens ordförande, Marie Wäppling trodde på The Good Talents koncept för att synliggöra ungdomars potential:

”Jag valde att samarbeta med The Good Talents för att jag tror på våra ungdomars potential. De behöver lite hjälp på vägen att synliggöra den och detta var ett bra koncept. Vi kommer att behöva deras förmågor och kompetens för att möta framtida utmaningar. Det var extra bra att vårt samarbete möjliggjorde för både våra svenskfödda ungdomar och våra nyanlända att få träffas och knyta kontakter, både med varandra och med vårt lokala näringsliv.”

Här kan du läsa mer om The Good Talents nya ledarskapsprogram, som sammanför ensamkommande ungdomar med vuxna från arbetslivet och unga från lokalsamhället. 

Första träffen – unga från orten möter unga nyanlända

I mitten av februari 2017 var det dags för första träffen i Bromölla. Under en tvådagarsträff möttes arton ungdomar intensivt under en helg. Ungefär hälften av de deltagande ungdomarna hade vuxit upp i Bromölla, medan den andra hälften var nyanlända som kommit till Sverige som ensamkommande flyktingar. De flesta hade aldrig träffat varandra tidigare.

De första timmarna var ungdomarna lite blyga för varandra, men snabbt tinade de upp och började dela med sig av sig själva och sina tankar. Energigivande lekar varvades med kortare föreläsningar om ledarskap, samarbete och idéutveckling, som i sin tur kompletterades av insiktsfulla övningar som synliggjorde kulturella normer och regler.

Några av ungdomarnas röster från första träffen:

”Jag har lärt mig vara en bra ledare och ta steg som är lite galna”.

”Det kändes bra, mycket skratt och glädje”.

Extra kul var det att få veta att ungdomarna gått hem och ivrigt delat med sig av det de varit med om: ”Mina grabbar hade fantastiskt roligt på träffarna. Dom kom hem och berättade vad dom hade vart med om och vad dom lärt sig. Tack för inbjudan.”

Andra träffen – ett första möte med lokala företag

Nästa steg i pilotprojektet var att träffa medarbetarna från de kommunalägda bolagen, Bromöllabolagen. Det blev en känsloladdad träff. Två av de nyanlända ungdomarna som deltog, Rayhan och Sayed, delade med sig av sina berättelser om varför de behövt fly från sina hemländer och den långa vägen som fört dem till Sverige. Det som berörde var ungdomarnas svårt utsatta situation i hemlandet, sorgen i att lämna deras familjer och den farliga, långa och läskiga resan ända till Sverige som ensamkommande. Ingen kunde undgå att imponeras, inspireras och ta lärdom av deras enorma resiliens och drivkraft. Verkligheten för många av dessa ungdomar består av en extremt oviss tillvaro, där tillfälliga uppehållstillstånd skapar osäkerhet, oro och rädsla över att kanske skickas tillbaka.

En av medarbetarna från Bromöllabolagen, som blev mycket tagen av bägge ungdomarnas historier, kom fram för att tacka för att mötet som hjälpt till att förtydliga situationen kring situationen för många nyanlända ungdomar.

”Jag har ju sett några av hemskheterna som flyktingar går igenom i media, men att ha någon som står framför en och berättar sin historia och delar sina känslor, det är en helt annan sak.”

Tredje träffen – de unga Bromöllatalangerna möter medarbetarna från lokala företag igen

Tredje träffen blev kallad magisk av en deltagare och vi håller med. På bara en kort stund skapades en unik gemenskapskänsla och djupa samtal om livet. Livserfarenheter varvades med teambuilding-övningar och kreativ idéutveckling.

I smågrupper fick de arbeta utifrån frågeställningen ”Hur kan vi tillsammans skapa meningsfulla möten i Bromölla?”. Det visade sig att många idéer kan skapas på kort tid, även bland personer som inte arbetat ihop tidigare. Några exempel på idéer som utvecklades var att arrangera en kombination av knytisfrukostar och medborgarmöten, mingel- och matträffar, festivaler med musik och mat, cricket-tävlingar och mycket mer.

Samtidigt som det dök upp många spännande idéer blev det tydligt vad som betytt mest under dagen och alla fick dela med sig av sina intryck. Det uttrycktes stor tacksamhet över att ha ”fått vara med”, ”fått dela många fina moment med de andra” och ”fått lära känna människor som en förmodligen annars inte skulle ha träffat”. Det mänskliga mötet och att genuint fått lyssna och bli lyssnad på lämnade störst avtryck. Alla kände att de hade fått vara del av ett nytt “vi”, där tidigare satta gränser och grupperingar hade blivit upplösta.