VI SÖKER PROJEKTLEDARE – BANBRYTANDE SATSNING FÖR ENSAMKOMMANDE

PRAKTIKPLATS – ASSISTERANDE PROJEKTLEDARE, SOCIALT PROJEKT (SKÅNE NORDOST)
23 August, 2017
PROJEKTKOORDINATOR TILL BANBRYTANDE SATSNING FÖR ENSAMKOMMANDE
18 September, 2017

The Good Talents Nacka söker en driven och engagerad projektledare på deltid som brinner för interkulturell förståelse, integration och att stötta unga att nå sin fulla potential!

Vi letar efter en lokalt förankrad projektledare i Nacka med ansvar för rekrytering, löpande kontakt med ungdomar och praktisk koordinering inför och under utbildningstillfällen under höst och vår. Du kommer inledningsvis att arbeta mycket självständigt, och gradvis introducera nya medarbetare i ditt team.

The Good Talents är en social startup som arbetar med att identifiera och synliggöra unga talanger i utsatta livssituationer eller områden. Vi vill bredda bilden av vem som ses som en talang och var svenska organisationer och företag kan leta efter nya talanger att rekrytera, för att bidra till ökad mångfald. Vårt mål är att alla unga ska ha samma möjligheter att lyckas, oberoende av var de är uppvuxna eller var de har sitt ursprung.

The Good Talents Nacka riktar sig specifikt till unga ensamkommande flyktingungdomar samt unga uppvuxna i Nacka. I våras genomförde vi en pilotsatsning i form av en kortare ledarskapsutbildning med unga och medarbetare på Stena Fastigheter. Nu kickar vi igång ett längre gränsöverskridande ledarskapsprogram där unga ensamkommande, unga från Nacka samt medarbetare från Stena Fastigheter kommer att gå samma utbildning i interkulturellt ledarskap.

 

Målen med programmet är att:

 • Hjälpa unga ensamkommande och unga från lokalbefolkningen till jobb och praktikplatser.
 • Utbilda och ge verktyg till företag för hur de kan skapa en kultur och arbetssätt som ökar och välkomnar mångfald på deras arbetsplatser.
 • Möjliggöra nätverk och möten mellan unga ensamkommande, vuxna från arbetslivet och unga från lokalbefolkningen.
 • Öka gemenskap och förståelse genom att skapa möten mellan människor som annars inte möts.
 • Öka självmedvetenhet, självförtroende och självkänsla bland samtliga deltagare

Projektet består av ett antal utbildningsträffar där enbart ungdomarna deltar, samt ett flertal gemensamma träffar med både ungdomarna och medarbetare på Stena Fastigheter.

 

Arbetsuppgifter

 • Huvudansvar för rekrytering
  Du kommer att ansvara för att hitta unga deltagare till programmet; halva gruppen kommer att bestå av ensamkommande ungdomar som är bosatta i Nacka, och den andra hälften ungdomar som är uppvuxna i Nackas olika kommundelar. Vi arbetar med uppsökande rekrytering vilket innebär att du behöver besöka platser där ungdomar befinner sig för att bygga relationer till dem.
 • Löpande kontakt och koordinering av deltagarna
  Du kommer att ha löpande kontakt med alla de unga deltagarna för att följa deras utveckling och livsomständigheter. Detta innebär sms- och telefonkontakt mellan och inför samtliga utbildningstillfällen.

 

 • Projektledning och koordinering av utbildningstillfällen
  Praktiska förberedelser och koordinering av lokal, mat, externa föreläsare, samt förbereda och koordinera ungdomarna inför träffarna. Du rapporterar några gånger per år till vår styrgrupp bestående av representanter från Stena Fastigheter och Nacka kommun.

 

 • Processledningsstöd under utbildningsträffar
  Du kommer att stötta upp två andra huvudprocessledare i vårt utbildningsprogram, både under träffarna med ungdomarna, samt träffarna tillsammans med Stena Fastigheter.

 

 • Skolsamarbeten och samarbete med boenden
  Du kommer att utveckla samarbeten med några skolor samt boenden för ensamkommande i kommunen, med syftet att stötta ungdomarna att komma ut och föreläsa i skolorna.

 

 

Dina viktigaste egenskaper:

 • Du har lätt att ta kontakt med och knyta relationer till ungdomar
 • Du har ett entreprenöriellt förhållningssätt, dvs: du vågar gå utanför din komfortzon, du tar initiativ, vill testa nya saker och har förmågan att engagera andra
 • Du är lösningsfokuserad
 • Du har ett intresse av normkritik samt interkulturell förståelse
 • Du har ett intresse av ledarskap
 • Du vill utvecklas själv som ledare
 • Du är ansvarstagande

 

Kompetenser

 • Du har god kännedom om Nacka som plats, och är antingen uppvuxen i, eller har bott i Nacka
 • Du har erfarenhet och intresse för projektledning
 • Du är en team player, som är intresserad av att kommunicera och inkludera andra i dina arbetsuppgifter
 • Du är strukturerad och kan leverera resultat på uppsatta mål

Meriterande

 • Ett personligt kontaktnät i Nacka
 • Du har erfarenhet av att leda grupper och processer
 • Du har erfarenhet av att arbeta med ungdomar, och gärna med ensamkommande ungdomar
 • Du kan tala ett eller flera av språken dari, pashtu, tigrinja, persiska eller arabiska

 

Vi erbjuder:

Vi är ett positivt och engagerat team som arbetar mycket med vår interna ledarskaps- och medarbetarutveckling. Vi är starkt värderingsdrivna där medarbetarnas välmående och den större samhällsförändringen är vår främsta kompass. Hos oss får du stor möjlighet att utvecklas som individ och dina tankar och idéer får ta stor plats. Vi är mycket anpassningsbara efter dina individuella behov, och månar om att våra medarbetare känner att de får utforska och utveckla sin potential. Du kommer även att få en processledarutbildning där du lär dig The Good Talents metoder och förhållningssätt.

 

Praktiskt:

Tjänsten är 50% av en heltid, inledningsvis. Under hösten kan tjänsteomfattningen komma att utökas. Tjänsten är tidsbegränsad till 31 december 2018, med eventuell möjlighet till förlängning.

 

Arbetsplats:

På co-working spacet The Castle i Gamla Stan.

 

Ansökan:

Skicka ditt CV och personliga brev till: sandra@thegoodtalents.com och berätta varför du tror att du skulle passa för den här tjänsten.

 

Mer om oss:

Du får gärna läsa mer om vårt arbete och påverkan i vår senaste Social Impact Report:

https://issuu.com/thegoodtalents/docs/the_good_talents_social_impact_repo