MÖTE MELLAN UNGDOMAR OCH RÅDGIVARE
21 November, 2017
SÅ UTBILDAS FRAMTIDENS LEDARE
3 January, 2018

Processledare med erfarenhet av projektledning sökes till banbrytande utbildningsprogram i Skåne nordost (50 %)

The Good Talents är en social startup som arbetar med att identifiera och synliggöra unga talanger i utsatta livssituationer eller områden. Vi vill bredda bilden av vem som ses som en talang och var svenska organisationer och företag kan leta efter nya talanger att rekrytera, för att bidra till ökad mångfald. Vårt mål är att alla unga ska ha samma möjligheter att lyckas, oberoende av var de är uppvuxna eller var de har sitt ursprung.

The Good Talents lanserar i januari ett gränsöverskridande ledarskapsprogram där vi sammanför ensamkommande unga med unga uppvuxna på orten, samt företagsledare i Skåne nordost (och Nacka/Stockholm).

Målen med utbildningsprogrammet är att:

 • Hjälpa unga ensamkommande och unga från lokalbefolkningen till jobb och praktikplatser.
 • Utbilda och ge verktyg till företag för hur de kan skapa en kultur och arbetssätt som ökar och välkomnar mångfald på deras arbetsplatser.
 • Möjliggöra nätverk och möten mellan unga ensamkommande, vuxna från arbetslivet och unga från lokalbefolkningen.
 • Öka gemenskap och förståelse genom att skapa möten mellan människor som annars inte möts.
 • Öka självmedvetenhet, självförtroende och självkänsla bland samtliga deltagare.

Projektet består av fyra utbildningsträffar där enbart ungdomarna deltar, fyra gemensamma träffar med både ungdomarna och medarbetare på våra partnerföretag samt två träffar för endast de vuxna ledarna.

Nu söker vi en person som kan hålla i dessa utbildningar såväl själv som tillsammans med andra medarbetare från vårt team i Stockholm. Du blir ytterst ansvarig för utbildningarna i Skåne, samt har löpande kontakt med de deltagande ungdomarna. Bland uppgifterna ingår även att förbereda alla praktiska detaljer inför varje utbildningsträff såsom lokal, material, teknik, samt kommunikation till deltagarna.

Arbetsuppgifter

 • Huvudansvar för genomförandet av utbildningarna
  Du kommer att ha huvudansvar för planering och genomförande av utbildningsträffarna utifrån ett färdigt upplägg. Det finns möjlighet att sätta din egen prägel på materialet, men det ska i stor mån utgå ifrån de metoder och upplägg som The Good Talents har utvecklat. Under utbildningarna kommer du stöttas av andra processledare från The Good Talents team.
 • Löpande kontakt och koordinering av deltagarna
  Halva ungdomsgruppen kommer att bestå av ensamkommande ungdomar som är bosatta i Skåne nordost, och den andra halvan ungdomar är uppvuxna i Skåne nordost. Vi arbetar med uppsökande rekrytering vilket innebär att vi besökt platser där ungdomar befinner sig för att bygga relationer till dem och uppmana dem att söka till programmet. I dagsläget har vi en lista av intresserade ungdomar som du kommer att ha löpande kontakt med. Det är viktigt att följa de unga deltagarnas utveckling och livsomständigheter. Detta innebär sms- och telefonkontakt mellan och inför samtliga utbildningstillfällen. Du kommer även att hålla löpande kontakt med de som hjälper till att rekrytera ungdomar till träffarna.
 • Projektledning av utbildningstillfällen
  Praktiska förberedelser och koordinering av lokal, mat, externa föreläsare, samt förbereda och koordinera ungdomarna inför träffarna.
 • Skolsamarbeten och samarbete med boenden
  Du kommer att utveckla samarbeten med några skolor samt boenden för ensamkommande i kommunen, med syftet att stötta ungdomarna att komma ut och föreläsa i skolorna.
 • Rapportering och löpande utvärdering

Du kommer att rapportera kvartalsvis hur många ungdomar som nåtts av våra satsningar, samt samla in vittnesmål från deltagarna. Utöver detta ser du till att alla deltagare fyller i en s.k. baseline-utvärdering i början av programmet, samt vid avslutat program.

Dina viktigaste egenskaper:

 • Du har lätt att ta kontakt med och knyta relationer till ungdomar.
 • Du har erfarenhet av att leda grupper och processer.
 • Du tycker om att arbeta med upplevelsebaserat lärande, och förstår vad det innebär att facilitera och processleda olika sorters grupper.
 • Du har ett entreprenöriellt förhållningssätt, dvs du vågar gå utanför din komfortzon, du tar initiativ, vill testa nya saker och har förmågan att engagera andra.
 • Du är lösningsfokuserad.
 • Du har ett intresse av normkritik samt interkulturell förståelse.
 • Du har ett intresse av ledarskap.
 • Du vill utvecklas själv som ledare.
 • Du är ansvarstagande.

Kompetenser

 • Du har erfarenhet av att leda utbildningar som är riktade till olika målgrupper.
 • Du är strukturerad och kan leverera resultat på uppsatta mål.
 • Du är fokuserad och närvarande när du processleder.
 • Du är kreativ och nyfiken på människor och människors utveckling.
 • Du har erfarenhet och intresse för projektledning.
 • Du har vana vid att arbeta självständigt.

Meriterande

 • Du har erfarenhet av att arbeta med ungdomar, och gärna med ensamkommande ungdomar.
 • Du kan tala ett eller flera av språken dari, pashtu, tigrinja, persiska eller arabiska.

Vi erbjuder

Vi är ett positivt och engagerat team som arbetar mycket med vår interna ledarskaps- och medarbetarutveckling. Vi är starkt värderingsdrivna där medarbetarnas välmående och den större samhällsförändringen är vår främsta kompass. Hos oss får du stor möjlighet att utvecklas som individ och dina tankar och idéer får ta stor plats. Vi är mycket anpassningsbara efter dina behov och månar om att våra medarbetare känner att de får utforska och utveckla sin potential. Du kommer även att få en processledarutbildning där du lär dig The Good Talents metoder och förhållningssätt.

Praktiskt

Tjänsten är 50 % med tillträde omgående. Tjänsten är tidsbegränsad till 31 december 2018, med eventuell möjlighet till förlängning. Det finns även möjlighet till utökning av tjänsteomfattningen under året.

Arbetsplats

Om du är baserad i Malmö/Lund erbjuder vi plats på co-working spacet STPLN i Malmö.

Om du är baserad i Skåne nordost kan vi ordna med en kontorsplats i Kristianstad. Vid placering i Malmö förekommer en hel del resor till Kristianstad samt några resor till Stockholm i tjänsten.

Skicka ditt CV och personliga brev till sandra@thegoodtalents.com och berätta varför du passar för tjänsten.