SÅ UTBILDAS FRAMTIDENS LEDARE
3 January, 2018
SÖKES: ENGAGERAD PROJEKTLEDARE
17 October, 2018

Vi söker en person som vill genomföra en behovsanalys och utveckla våra metoder för att hjälpa fler unga att komma till jobb

The Good Talents är en social startup som arbetar med att identifiera och synliggöra unga talanger i utsatta livssituationer eller områden. Vi vill bredda bilden av vem som ses som en talang och var svenska organisationer och företag kan leta efter nya talanger att rekrytera, för att bidra till ökad mångfald. Vårt mål är att alla unga ska ha samma möjligheter att lyckas, oberoende av var de är uppvuxna eller var de har sitt ursprung.

Vi utvecklar program i ledarskap och socialt entreprenörskap, där unga stärker sin självkänsla och sitt självförtroende, får möjlighet att utforska sin fulla potential och får tillgång till att bredda sina yrkesnätverk. I programmen skapar deltagarna egna projekt- och affärsidéer som löser lokala utmaningar, och får utforska sitt ledarskap genom övning. Våra utbildningar utgår ifrån en upplevelsebaserad pedagogik. Det innebär att deltagarna först får vara med om en upplevelse, sedan extrahera kunskap ur upplevelsen för att ta med sig lärdomar som kan implementeras i arbete. Representanter från näringsliv, civilsamhälle och offentlig sektor deltar som coacher, mentorer och jurymedlemmar i våra program. Att vi samlar människor som inte har naturliga mötesplatser runt gemensamma utmaningar och bidrar till att de får utvidgade nätverk är en av de viktigaste delarna av vår verksamhet.

Vi har funnits i Botkyrka sedan 2012 och i Nacka sedan 2017. Våra utbildningsprogram löper över ett år med träffar på helger och kvällar, eller över på heltid under tre veckor på sommaren. Vi ser att ungdomarna som deltar i våra program genomgår en stor utveckling, men ett stort behov som kvarstår är att få hjälp med att kunna ta sig till jobb. Av den anledningen har vi fått stöd från Delegationen mot segregation till att genomföra en behovsanalys. I den ska vi undersöka hur vår verksamhet kan bli bättre på att hjälpa ungdomarna vi jobbar med att ta sig till jobb och praktik, genom att göra intervjuer och workshops med unga från norra Botkyrka, unga nyanlända/ensamkommande och potentiella arbetsgivare. Längst ner på den här sidan kan du öppna stödmaterialet “Kartläggning och behovsanalys för att identifiera utvecklingsområden och insatser” som det här uppdraget utgår från. 

Uppdraget

Vi söker en person med ett stort engagemang för att bidra till att göra situationen bättre för unga nyanlända/ensamkommande och unga från utsatta områden, som ska genomföra denna behovsanalys samt ta fram en rapport. Du ska även, i samarbete med The Good Talents team, se över hur lärdomarna kan behovsanalysen kan implementeras i våra program.

I uppdraget ingår:

 • Planering. I samarbete med verksamhetschefen planera hur behovsanalysen kommer att gå till och vilken metod för datainsamling (intervju/fokusgrupp/workshop eller annan) som ska användas med vilken målgrupp.
 • Genomförande av behovsanalys. Du kommer att samla in data genom de valda metoderna med framför allt målgrupperna unga nyanlända/ensamkommande och unga från norra Botkyrka.
 • Dokumentation och rapportskrivning. Du kommer att dokumentera resultatet från datainsamlingen och sammanställa det i en rapport som ska lämnas in till Delegationen mot segregation senast 31 januari 2019.
 • Metodutveckling. Du kommer att delta i utvecklingen av The Good Talents utbildningsprogram, för att säkerställa att resultatet av behovsanalysen implementeras.

Passar uppdraget dig? Vi söker dig som:

 • Har erfarenhet av metodutveckling. Då du kommer jobba med att planera metoderna som ska användas för att samla in data och med implementera lärdomarna in i våra befintliga program behöver du ha erfarenhet av metodutveckling.
 • Har erfarenhet av processledning. En central del i uppdraget är att extrahera information genom att hålla i processer med målgrupperna, framför allt ungdomar.
 • Har erfarenhet av att skapa/skriva rapporter. Som ansvarig för att skriva rapporten som ska lämnas in till Delegationen mot segregation behöver du känna dig bekväm med att strukturera och skriva en informativ slutrapport. Rapporten ska även vara användbar för The Good Talents i utvecklingen av programmen.
 • Är strukturerad, ansvarstagande och självgående. Då vi är en liten organisation är det viktigt att du tar stort ansvar för att genomföra dina uppgifter och kan jobba självständigt när det behövs. Det är viktigt att du kan vara strukturerad, hålla tidsplanen och koordinera övriga personer som kommer att bidra till behovsanalysen. 
 • Drivs av att se ungdomar växa, utvecklas och få inflytande. Kärnan i vår verksamhet är att få ungdomar att känna att de har makt att påverka sitt eget liv och därför är det av största vikt att du har ett stort intresse och erfarenhet av att jobba med ungdomar.

Det är meriterande om du:

 • Har erfarenhet av att jobba med ensamkommande och/eller nyanlända unga.
 • Talar ett eller flera av följande språk: dari, pashtu, tigrinja, persiska eller arabiska.
 • Har ett kontaktnät i Botkyrka och/eller i Nacka.

Praktiskt:

Uppdraget är 50-75% med start omgående. Uppdraget är tidsbegränsad till 31 januari 2019, med möjlighet till förlängning. Uppdraget kan arvoderas som en anställning med månadslön eller på faktura, och dess omfattning kan diskuteras. Det finns möjlighet till förlängning för rätt person. Ditt arbete kommer att utgå från vårt kontor i Gamla stan i Stockholm samt på Subtopia i Alby.

Vi hanterar ansökningar löpande och förväntar oss en snabb rekryteringsprocess då uppdraget startar omgående. Om du har frågor om uppdraget, kontakta tf verksamhetschef Emilia Wiik på emilia@thegoodtalents.com.

Vill du bidra till att fler unga som lever i utsatta områden eller utsatta livssituationer får chans att komma till jobb? Ansök här!