UPPDRAG: BEHOVSANALYS OCH METODUTVECKLING
2 October, 2018
SÖKES: KOMMUNIKATÖR SOM VILL GÖRA SKILLNAD
10 April, 2019

Vi söker en engagerad och ansvarstagande projektledare till event.

The Good Talents är en social startup som arbetar med att identifiera och synliggöra unga talanger i utsatta livssituationer eller områden. Vårt mål är att alla unga ska ha samma möjligheter att lyckas, oberoende av var de är uppvuxna eller var de har sitt ursprung.

Vi driver program i ledarskap och socialt entreprenörskap, där unga stärker sin självkänsla och sitt självförtroende, får möjlighet att utforska sin fulla potential och får tillgång till att bredda sina yrkesnätverk. I programmen skapar deltagarna egna projekt- och affärsidéer som löser lokala utmaningar, och får utforska sitt ledarskap genom övning. Våra utbildningar utgår ifrån en upplevelsebaserad pedagogik. Det innebär att deltagarna först får vara med om en upplevelse och sedan extrahera kunskap, lärdomar och insikter ur upplevelsen. Representanter från näringsliv, civilsamhälle och offentlig sektor deltar som coacher, mentorer och jurymedlemmar i våra program.

Vi har funnits i Botkyrka sedan 2012 och i Nacka sedan 2017. Våra utbildningsprogram löper över en eller två terminer med träffar på helger och kvällar, eller över på heltid under tre veckor på sommaren. Vi befinner oss i en tillväxtfas och planerar att både starta upp nya utbildningsprogram och att utveckla våra säljerbjudanden och uppdragsverksamhet mot näringslivet.

Vi söker nu en ansvarstagande, organiserad och lösningsorienterad projektledare som ska koordinera våra utbildningsträffar, workhops och andra events med hög kvalitet. Du har det totala ansvaret för de praktiska delarna av eventen – från idé till planering, genomförande och uppföljning, och samarbetar nära programansvariga och processledare som bär ansvaret för eventens innehåll. Du kommer att ha kontakt med samarbetspartners och leverantörer, och kan på sikt få eget budgetansvar. I rollen ingår även att ha nära kontakt med ungdomarna som deltar i våra program, att koordinera utvecklingen av vår alumniverksamhet samt vissa administrativa uppgifter. Detta är en nytillsatt tjänst, och vi ser gärna att du kan växa med rollen.

Arbetsuppgifterna är att:

 • Projektleda och planera The Good Talents events. Du har det övergripande ansvaret för det praktiska genomförandet av The Good Talents events. Här ingår både träffar inom ramen för programmen, kunduppdrag och andra eventuella events vi arrangerar.
 • Vara kommunikationsansvarig för deltagare. Du kommer att ha den löpande kontakten med ungdomarna som går våra program och ge dem den information de behöver inför träffarna under programmets gång.
 • Utveckla partnerskap och sponsring. Du kommer att utveckla partnerskap med olika leverantörer och få in sponsring till våra events.
 • Koordinera utvecklingen av alumninätverket. Du kommer att koordinera utvecklingen av The Good Talents alumninätverk och projektleda alumniverksamhetens team.
 • Assistera med administration. Du kommer att assistera verksamhetschefen med vissa administrativa uppgifter, såsom hantering av info-mejl, enklare uppdatering av hemsida, inköp av kontorsmaterial, posthantering, administration kring fondansökningar och korrekturläsning.

Passar du hos oss? Vi söker dig som:

 • Drivs av att jobba för viktig samhällsförändring. Det övergripande syftet med vår verksamhet är att få ungdomar att ta makt och ägarskap över sina liv och sina idéer. Du kommer att vara en betydelsefull länk till de ungdomar som går våra program och det är därför viktigt att du vill utveckla en relation till dem och bidra till deras utveckling.
 • Tar stort ansvar över dina uppgifter, har framförhållning och får saker att hända. Då vi är en liten organisation är det av största vikt att du tar stort ansvar för att genomföra och vidareutveckla dina uppgifter, och att du kan jobba självständigt när det behövs. Det är viktigt att du får saker att hända, jobbar proaktivt och ser till att söka upp kunskap som eventuellt saknas för att genomföra dina uppgifter.
 • Löser utmaningar. Våra program är dynamiska och våra planer kan förändras på vägen utifrån deltagarnas behov. Du behöver kunna hantera förändringar som sker med kort varsel och söka kreativa lösningar på utmaningar som uppstår på vägen.
 • Älskar ordning och reda. Din roll innefattar att jobba med flera uppgifter i olika projekt samtidigt, vilket innebär att du behöver koordinera din egen tid, göra prioriteringar och skifta fokus när det behövs.
 • Är en social teamspelare. För att våra program och uppdrag ska genomföras med hög kvalitet är det viktigt att alla i teamet är samarbetsvilliga, kommunicerar tydligt med varandra och tar gemensamt ansvar för att nå syfte och mål.

Det är meriterande om du:

 • Har ett kontaktnät i Botkyrka och/eller Nacka.
 • Har körkort. Det kommer att vara användbart i samband med vissa träffar och idétävlingen.
 • Talar ett eller flera av följande språk: dari, pashtu, tigrinja, persiska eller arabiska.

Vi erbjuder

Vi är ett positivt och engagerat team som lägger stor vikt vid vår interna ledarskaps- och medarbetarutveckling. Vi är starkt värderingsdrivna där medarbetarnas välmående och den större samhällsförändringen är vår främsta kompass. Hos oss får du stor möjlighet att utvecklas som individ och dina tankar och idéer får ta stor plats. Vi är en liten organisation i tillväxtfas och hela teamets bidrag till organisationens utveckling och värdegrund är av stor vikt. Vi är anpassningsbara efter dina behov och månar om att våra medarbetare känner att de får utforska och utveckla sin potential. Du kommer även att få en processledarutbildning där du lär dig The Good Talents metoder och förhållningssätt.

Praktiskt:

Tjänsten är 75-100% med tillträde i början av 2019. Tjänsten är tidsbegränsad till 30 juni 2019, men med stor möjlighet till förlängning.

Arbetsplats:

På Subtopia i Alby och i Gamla stan.

Vill du vara med och göra skillnad i samhället för unga och samtidigt ge dig ut på en riktigt utvecklande resa? Ansök här senast 4 november!