SÖKES: ENGAGERAD PROCESSLEDARE MED PARTNERANSVAR

TIDIGARE DELTAGARE UTBILDAS I TRAIN THE TRAINER
24 May, 2019
DET SPÄNNANDE ÅRET VI LÄMNAR BAKOM OSS
30 March, 2020

Vi söker en engagerad processledare som vill stötta unga att nå sin fulla potential.

The Good Talents är en social startup som arbetar med att identifiera och synliggöra unga talanger som annars tenderar att bli förbisedda. Vårt mål är att alla unga ska ha samma möjligheter att lyckas, oberoende av var de är uppvuxna eller har sitt ursprung.

Vi driver program i ledarskap och socialt entreprenörskap, där unga stärker sin självkänsla och sitt självförtroende, får möjlighet att utforska sin fulla potential och får tillgång till att bredda sina yrkesnätverk. I programmen skapar deltagarna egna projekt- och affärsidéer som löser lokala utmaningar, och får utforska sitt ledarskap genom upplevelsebaserade övningar. Vi riktar oss också till näringsliv och offentlig sektor med utbildningar, workshops och andra erbjudanden som syftar till att möta och lära känna ungdomar de vanligtvis inte har kontaktvägar till.

Vi driver idag två program i Botkyrka. Det ena programmet har deltagare i åldern 15-25 år och löper över två terminer. Det innehåller utbildningsträffar på kvällar och helger under hösten, en intensiv idétävling i början av december och ett mentorskapsprogram under våren. Det andra är ett sommarjobbsprogram på heltid under tre veckor för unga i åldern 16-19 år. Vi håller även på att utveckla ett program i Nacka där syftet är mötet mellan etablerade och nyanlända unga. Utöver dessa program har vi även ett talangnätverk för de unga som deltagit i något av våra program sedan starten, som ger våra alumner möjlighet till vidareutbildning, nätverksträffar och fortsatt personlig utveckling.

Vi söker nu en engagerad processledare som vill bygga nära relationer till ungdomarna i våra program och stötta dem i deras utveckling mot att uppfylla sin fulla potential. Rollen som processledare innebär att du genom The Good Talents metoder, i framför allt upplevelsebaserat lärande, ska leda ungdomar genom våra program, mot att nå den utveckling vi satt upp som mål för dem.

Arbetsuppgifterna är:

 • Processledning av program i ledarskap och socialt entreprenörskap. Du kommer att ansvara för processledningen The Good Talents befintliga program i Botkyrka. Du är ansvarig för gruppens utveckling genom programmen, och du kommer alltid ha stöd av en annan processledare, antingen en erfaren processledare från The Good Talents team, en extern processledare eller en praktikant som ska läras upp. Vi har en metodbok som beskriver vår metodik och färdiga upplägg för programmen i Botkyrka, men du har möjlighet att sätta din egen prägel på materialet. I nya program vi utvecklar, såsom det i Nacka, kommer du till en början att dela processledningsansvaret med vår metodutvecklare.
 • Att bygga relationer till unga. En viktig del av ditt jobb kommer att vara att bygga en relation till de unga som deltar i programmet. Du kommer att vara kontaktperson för vissa av ungdomarna, vilket innebär att du kommer vara den som hör av dig till dem med information om träffar och aktiviteter före, under och efter programmets gång.
 • Utveckling av vår uppdragsverksamhet och partneransvar. Du kommer att delta i utvecklingen av de uppdrag vi genomför med kunder inom näringslivet och offentlig sektor. Mot vissa partners kommer du ha partneransvar, vilket innebär att du kommer att sälja in uppdrag, hålla kontakt med dem under tiden uppdraget genomförs och följa upp efteråt.
 • Dokumentation och rapportskrivning. I vissa fall vill vi dokumentera resultatet av de processer vi genomför, framför allt i kunduppdrag där rapporter ska lämnas över men även under vissa utbildningsträffar. Dokumentation kan handla om att samla in och sammanställa insikter som kommit upp i reflektioner eller idéer som kommit fram i idéutvecklingsprocesser.
 • Workshops i skolor och på fritidsgårdar. Vi håller även workshops i skolor och på fritidsgårdar där unga får prova på våra metoder inom bland annat idéutveckling. Du kommer vara ansvarig för att utveckla vårt erbjudande mot skolor och fritidsgårdar, och boka in och hålla i workshops där.

Passar den här tjänsten dig? Vi söker dig som:

 • Drivs av att jobba för viktig samhällsförändring med unga. Syftet med vår verksamhet är att få unga att ta makt och ägarskap över sina liv, sina idéer och sin framtid. Du kommer att vara en betydelsefull länk till de unga som går våra program och det är därför viktigt att du ser potentialen i varje ungdom och vill bidra till deras utveckling.
 • Har erfarenhet av och kunskap om att jobba med ungdomsgrupper. Du ska ha erfarenheter av att jobba med grupper av någon på något sätt. Helst ska du ha erfarenhet av att facilitera processer i någon form (t.ex. utbildningar eller workshoppar) och ha ett intresse för metoder inom ledarskap, kreativitet, idéutveckling och normkritik. Det är särskilt bra om du förstår vad det innebär att processleda olika typer av grupper.
 • Har ett intresse för idéutveckling och entreprenörskap. En viktig del av våra program är att deltagarna utvecklar egna projekt- och affärsidéer, och för att kunna stötta ungdomarna i det på bästa sätt behöver du ha en förståelse för vad som behövs när man vill utveckla och starta upp en egen idé.
 • Är självgående och ansvarstagande. Då vi är en liten organisation är det viktigt att du tar stort ansvar för dina uppgifter, kan jobba självständigt och ser till att få hjälp med eller lär dig det du själv inte kan när det behövs.
 • Har förmågan att skapa trygghet i en grupp och att engagera. Som processledare är det viktigt att du kan skapa ett tryggt klimat i vilket deltagarna vågar gå utanför sin komfortzon. Det är också viktigt att du kan skapa engagemang bland deltagarna, och hantera energin i gruppen.
 • Är intresserad av partnerskapsarbete och sälj. En viktig del av ditt arbete kommer vara att utveckla vårt partnerskapsarbete och sälja in uppdrag till befintliga och nya uppdragsgivare.
 • Vill utvecklas och utmana dig själv. För att leva som vi lär är det viktigt att vi som medarbetare på The Good Talents vågar gå utanför vår egen komfortzon, testa på nya saker, är nyfikna och vill utmana oss själva till att fortsätta utvecklas.
 • Är en social och öppen teamspelare. Majoriteten av våra program är omfattande och det är viktigt att alla i varje team är samarbetsvilliga, kommunicerar med varandra och hjälps åt för att uppnå hög kvalitet.

Det är meriterande om du:

 • har erfarenhet av att jobba med unga i så kallade utsatta områden eller som lever i utsatta livssituationer,
 • talar arabiska, turkiska eller något annat tredje språk utöver svenska och engelska,
 • kan synliggöra och måla upp processer på ett kreativt sätt,
 • har erfarenhet av att jobba med sälj.

Vad vi erbjuder
Vi är ett positivt och engagerat team som lägger stor vikt vid vår medarbetarutveckling. Vi är starkt värderingsdrivna där medarbetarnas välmående och den större samhällsförändringen är vår främsta kompass. Hos oss får du stor möjlighet att utvecklas som individ och dina tankar och idéer får ta stor plats. Vi är en liten organisation i tillväxtfas och hela teamets bidrag till organisationens utveckling och värdegrund är av stor vikt. Vi är anpassningsbara efter dina behov och månar om att våra medarbetare känner att de får utforska och utveckla sin potential. Vi erbjuder tjänstepension och 30 dagars semester.

Praktiskt
Tjänsten är på heltid med tillträde så snart som möjligt. Tjänsten är en projektanställning fram till 31 juli 2020, med god möjlighet till förlängning. Det förekommer jobb på kvällar och helger i samband med träffar i programmen.

Arbetsplats
I Gamla stan och på Subtopia i Alby.

Ansökan
Vill du vara med och göra skillnad i samhället för unga och samtidigt ge dig ut på en utvecklande resa? Ansök gärna så snart som möjligt! Vi eftersträvar en rekrytering fri från diskriminering och därför består ansökan i första steget av ett anonymt frågeformulär där du får besvara sju frågor som relaterar till tjänstens uppgifter och kompetenskrav. Frågeformuläret hittar du HÄR.

Skicka också CV till info@thegoodtalents.com, det kommer vi att komplettera ansökan med i nästa steg. Har du frågor om tjänsten, hör av dig till The Good Talents verksamhetschef Emilia Wiik på emilia@thegoodtalents.com.