DET SPÄNNANDE ÅRET VI LÄMNAR BAKOM OSS
30 March, 2020
SÖKES: TALANGKOORDINATOR OCH UTBILDARE
16 June, 2020

Unga vuxna med kunskap om ledarskap, socialt entreprenörskap och kontakter i näringsliv, civilsamhälle och offentlig sektor. Det är viktigt för att både enskilda personer och hela Botkyrka kommun ska utvecklas i positiv riktning. Därför har vi på The Good Talents, Botkyrkabyggen och Botkyrka kommun skrivit ett flerårigt avtal om idéburet offentligt partnerskap.

Vi på The Good Talents kommer genom avtalet att:

  • Varje år genomföra ett program i ledarskap och socialt entreprenörskap för unga i Botkyrka och även aktivt rekrytera deltagare till programmet.
  • Ge unga från Botkyrka en plattform för att skapa aktiviteter för andra unga
  • Erbjuda gränsöverskridande, modiga och nyskapande möten mellan unga och etablerade aktörer inom näringsliv, civilsamhälle och offentlig sektor.
  • Lyfta fram lokala förebilder, stötta deltagarna att utvecklas som ledare och utveckla deras förmåga att starta och driva egna projekt och utforska nya vägar till jobb.

– Vi har sedan 2012 stöttat unga i Botkyrka att stärka sin tro på sig själva, bredda sina nätverk och att utveckla positiva idéer för sitt lokalsamhälle. Detta partnerskap säkerställer att vi kan fortsätta och fördjupa det arbetet, säger Emilia Wiik på The Good Talents.

– The Good Talents har ett väl utvecklat program och struktur för att utveckla och ta till vara på ungas potential. De är experterna, vi är möjliggörarna. Tillsammans bygger vi ett starkt lokalsamhälle och bidrar till FN:s globala mål 11 Hållbara städer och samhällen, och mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen, säger Charlotte Ekfeldt, affärsutvecklingschef på det allmännyttiga bostadsbolaget Botkyrkabyggen.

– Vi är väldigt stolta över vårt nya partnerskap med The Good Talents som är en profilsatsning på kreativitet, ledarskap och entreprenörskap för att lyfta Botkyrkas talanger och samtidigt möta Botkyrkas hållbarhetsutmaningar på innovativa sätt, säger Gustav Fridlund på Botkyrka kommun.