BLI PARTNER TILL OSS

The Good Talents genomsyras av mötet mellan unga talanger och representanter från våra samarbetsorganisationer som deltar som mentorer, rådgivare, jury och föreläsare. Samverkansmodellen bygger broar mellan ungdomar och näringsliv, ofentlig sektor och civilsamhället. Vi skapar en win-win situation för unga och de vuxna möjliggörarna. Detta borgar för ökad kompetens, och öppnar för nya unga talanger och ökad kreativitet i arbetslivet.

VÄRDEN VI ERBJUDERMÖTEN OCH INSIKTER

Få tillgång till en målgrupp av unga, skarpa talanger med kompetenser inom ledarskap, samarbete, kreativitet och idéutveckling.ENGAGERADE MEDARBETARE

Öka stoltheten inom er organisation genom att ge era medarbetare möjlighet att engagera sig för ett bättre samhälle.STÄRKT VARUMÄRKE

Engagerande content positionerar er som en nytänkande aktör kopplat till hållbar utveckling och positiv samhällsförändring.SOCIALT ANSVARSTAGANDE

Skapa möjligheter för unga som annars inte hade fått chansen och bidra till att bygga ett bättre samhälle.EMPLOYER BRANDING

Attrahera och bibehåll topptalanger. Ert företag uppfattas som mer positivt och engagerande av potentiella, nuvarande och tidigare anställda.

SOM PARTNER FÅR NI

NÄTVERKSTRÄFFAR - Ni blir inbjudna att träffa våra talanger 2-4 gånger per år. Ni kan bland annat bli inbjudna som rådgivare till ungdomarna i våra program, till talangmiddagar med vårt talangnätverk, till engagemangsfrukostar eller andra event.
NYHETER OCH CONTENT - Ni får ta del av nyheter och uppdateringar om vår verksamhet, som ni kan sprida internt för att öka stoltheten och engagemanget hos era medarbetare. Ni får även ta del av content som ni kan sprida externt för att stärka ert varumärke som bidragare till positiv samhällsförändring.
KONTAKT MED VÅRA TALANGER - Ni får möjlighet att bjuda in våra talanger till ert företag. Ni får också möjlighet att, genom oss, skicka information till våra talanger om er verksamhet, presentera möjligheter till anställning och praktik eller andra möjligheter hos er.
SYNLIGHET - Ni får synas på vår hemsida, i vår årliga Social Impact Report och i våra andra kanaler. Vi visar stolt upp vårt partnerskap, och hjälper till att sprida ordet om ert bidrag till positiv samhällsförändring.

SÅ TYCKER DE VI JOBBAT MED

VI HAR ARBETAT MED