BLI PARTNER TILL OSS

Vår verksamhet genomsyras av mötet mellan unga talanger och vuxna möjliggörare - vi bygger broar mellan ungdomar och näringsliv, ofentlig sektor och civilsamhället. Vi vill bredda bilden av vem som ses som en talang och var vi letar när nya talanger rekryteras, för att på sikt bidra till en ökad mångfald i svenska organisationer och företag.

VÄRDEN VI ERBJUDERMÖTEN OCH INSIKTER

Få tillgång till en målgrupp av unga, skarpa talanger med kompetenser inom ledarskap, samarbete, kreativitet och idéutveckling.ENGAGERADE MEDARBETARE

Öka stoltheten inom er organisation genom att ge era medarbetare möjlighet att engagera sig för ett bättre samhälle.STÄRKT VARUMÄRKE

Engagerande content positionerar er som en nytänkande aktör kopplat till hållbar utveckling och positiv samhällsförändring.SOCIALT ANSVARSTAGANDE

Skapa möjligheter för unga som annars inte hade fått chansen och bidra till att bygga ett bättre samhälle.EMPLOYER BRANDING

Attrahera och bibehåll topptalanger. Ert företag uppfattas som mer positivt och engagerande av potentiella, nuvarande och tidigare anställda.

I PARTNERSKAPET INGÅR

NÄTVERKSFRUKOST - Ni blir inbjudna till en nätverksfrukost, tillsammans med unga talanger från vårt nätverk och våra andra samarbetspartners. Under frukosten håller vi bland annat en workshop i idéuteckling.
NYHETER OCH CONTENT - Ni får ta del av nyheter i vår verksamhet och kraftfulla storys från våra unga talanger. Ni får också ta del av engagerande content som ni kan sprida internt för att öka stoltheten och engagemanget hos era medarbetare samt externt för att stärka ert varumärke som bidragare till positiv samhällsförändring.
STUDIEBESÖK - Vi kommer på studiebesök på ert företag, där våra talanger spanar in er verksamhet, nätverkar med era medarbetare och delar med sig av sina storys under ett Talent Talk.
SYNLIGHET OCH EXPONERING - Ni får synas på vår hemsida, i vår årliga Social Impact Report och i våra andra kanaler. Vi visar stolt upp vårt partnerskap, och hjälper till att sprida ordet om ert bidrag till positiv samhällsförändring.

“The Good Talents har ett väl utvecklat program och struktur för att utveckla och ta till vara på ungas potential. De är experterna, vi är möjliggörarna. Tillsammans bygger vi ett starkt lokalsamhälle och bidrar till FN:s globala mål 11 Hållbara städer och samhällen, och mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen”

Charlotte Ekfeldt, affärsutvecklingschef Botkyrkabyggen

”Detta samarbete har varit värdefullt för alla inblandade då det gav oss alla möjlighet att se problemet från olika perspektiv. Det jag fascinerades mest över var ungdomarnas kloka idéer och tankar, det ger mig hopp om att det bara kan bli bättre!"

Selma Daebes, Relationsförvaltare Stena Fastigheter