Let’s talk about it

Let’s talk about it

Muslimska tjejer som bär slöja känner sig ofta inte inkluderade i det svenska samhället. De blir utsatta för diskriminering och blir behandlade orättvist på grund av sin tro. Organisationen ”Let’s talk about it” arbetar mot rasism, för att stötta kvinnor som bär slöja och andra som står utanför samhället. Genom föreläsningar på skolor och företag, workshops och en anti-diskrimineringsbox som skickas till företag ska föreningen minska diskriminering, öka jobbmöjligheter och bidra till förändring på arbetsplatser och i det svenska samhället i stort.

Genom ”Let’s talk about it” kan vi bygga ett Sverige för gemenskap och inkludering, både för oss och för kommande generationer.

Denna idé är utvecklad av Imaan Iman.