Resan till en bättre självkänsla

Resan till en bättre självkänsla

Självkänslan hos den unga generationen behöver stärkas. Därför behövs boken ”Resan till en bättre självkänsla” – en guide till att lära sig älska sig själv, bli målmedveten och självsäker. Boken lär ungdomar att ta ansvar, sätta mål,  planera och överkomma negativa tankar. Genom att delta i bokens olika övningar och aktiviteter stärks ungas självförtroende. Resan till en bättre självkänsla ska finnas tillgänglig i skolor, främst för elever i mellanstadiet och högstadiet och därmed användas under mentorstid.

Boken hjälper och stärker eleverna på ett enkelt, effektivt och billigt sätt samt bidrar till en positiv långsiktigt effekt och en lyckad framtid.

Denna idé är utvecklad av Umaima Choudhary.