OM THE GOOD TALENTS

Deltagarna i våra program utvecklar kompetenser inom ledarskap, samarbete, kreativitet, idéutveckling och problemlösning. De skapar också projekt- och affärsidéer som löser lokala samhällsutmaningar. Genom vår verksamhet får de verktyg att ta makt över sina liv och bli förebilder i lokalsamhället.

VISION

Vår vision är att skapa en rörelse av stärkta unga talanger som driver positiva förändringsprocesser i sina liv och i sina lokalsamhällen.


VI VILL:

VÅR VERKSAMHET


LEDARSKAPSPROGRAM

The Good Talents ledarskapsprogram är ett halv- eller helårsprogram för unga i ledarskap och socialt entreprenörskap. Vi ger unga kunskap och verktyg för att kunna utveckla en egen idé för att lösa lokala samhällsutmaningar och stöttar deras utveckling som ledare och entreprenörer.

SKOLWORKSHOPS

Vi håller skolworkshops på gymnasieskolor under hela året, för att ge så många unga som möjligt möjligheten att testa på våra metoder.


TALANGNÄTVERKET

Talangnätverket är ett nätverk av alla 240 unga talanger som gått något av våra program. Inom nätverket håller vi vidareutbildningar och nätverksträffar, där de unga bygger sina professionella kontaktnätverk, arrangerar aktiviteter för andra unga samt engagerar sig i vår verksamhet på flera andra sätt.

SUMMER TALENTS

Summer Talents är ett sommarjobb som de unga själva skapar. Under tre sommarveckor får deltagarna coachning och stöd att utveckla och genomföra en egen samhällsförbättrande idé som sitt sommarjobb. De får också arbeta med team building, kreativitet, projektplanering, affärsutveckling och innovation.